WEB I Vzw Pinocchio »

Home  >>  WEB I Vzw Pinocchio »

WEB I Vzw Pinocchio »

In heel België behartigt de vzw Pinocchio de belangen en het welzijn van de kinderen en jongeren met brandwonden.

Het doel omvat twee aspecten:

  • Enerzijds verlenen ze steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden, voor zover ze onder de verantwoordelijkheid vallen van de ouders. Die financiële steun is belangrijk, zoals terugbetalingen van medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers en zalven, transportkosten en het logement van de ouders (gedurende de ziekenhuisopname van hun kind). Zij verschaffen gratis medicatie en niet-terugbetaalde zonneproducten.
  • Anderzijds trachten zij het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met een wekelijks bezoek van een cliniclown, de aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spellen, televisies, PC, boeken, enz…  Talrijke vrijwilligers komen met de kinderen spelen en zelfs die ‘s nachts begeleiden.

Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals het kuurkamp, het Paaskamp en de 16+ werking. Ook nog ander activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een Sinterklaasfeest.

Daarbij draagt ze ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.
De belangrijkste bronnen voor deze financiële steun zijn:

  • de verkoop van allerlei gadgets;
  • opbrengsten van benifiet-activiteiten georganiseerd door de vzw Pinocchio of door derden;
  • de gulheid van verschillende serviceclubs;
  • giften van particulieren en bedrijven;
  • lidmaatschap van ondersteunende leden.

Opdracht:
Website Pinocchio